Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


KvK-nummer 70218781

Stichting Sifoe Children in Need helpt kinderen in het dorp Sifoe, The Gambia aan  kleren en schoenen. Bezoek voor meer informatie en foto's onze Facebook-pagina:

 

https://www.facebook.com/pg/sifoechildrensclothes

  

Sifoe Children in Need

De Stichting heeft ten doel: het inzamelen, verzenden en verdelen van hulpgoederen (uitsluitend steun in materiële vorm, geen financiële steun) voor kinderen tot circa vijftien (15) - jaar in het dorp Sifoe (Gambia).

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van alle verdere handelingen, dien met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Hiertoe behoren onder meer (het organiseren van) inzamelingsacties voor hulpgoederen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting heeft een driehoofdig bestuur:

J. van Poppel, voorzitter,

N. van Poppel, secretaris/penningmeester,

E. Bovendeert, bestuurslid.

 

Het beleidsplan voorziet erin dat de bestuursleden zich kwijten van haar taken in Nederland, zijnde het actief inzamelen van goederen en het werven van donaties, alsmede het verpakken en doen verzenden van de goederen.

In het dorp Sifoe worden de goederen verdeeld aan de doelgroep door Roland Hudson en Maimuna Sambou.