Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


KvK-nummer 70218781

Stichting Sifoe Children in Need helpt kinderen in het dorp Sifoe, The Gambia aan  kleren en schoenen. Bezoek voor meer informatie en foto's onze Facebook-pagina:

 

https://www.facebook.com/pg/sifoechildrensclothes

  

Kort verslag eerste twee jaar.

 

Zoals in de statuten vermeld zet de Stichting zich in voor het welzijn van kinderen in Sifoe, The Gambia, en wel in de ruimste zin van het woord. De stichting verzameld kinderkleding en -schoenen voor kinderen tot ongeveer 15 jaar oud. Daarnaast wordt ten behoeve van de kinderkliniek ook linnengoed en medicijnen verzameld. De goederen worden aan de stichting gedoneerd door particulieren, scholen en enkele bedrijven. Voor de meest recente berichten verwijzen wij altijd naar de Facebook-pagina. Verpakt in stampvolle bananendozen worden de goederen via ander stichtingen naar Gambia verscheept waar de kleding en dergelijke door familie in Sifoe worden uitgedeeld aan de meest behoeftige.

 

Financieel jaaroverzicht 2018.

 

Omdat de stichting op 1 december 2017 werd opgericht, telt het eerste boekjaar dertien maanden. Het algemeen beginsaldo was nul Euro. Door donaties de primair contant werden gegeven, of via onze privé-rekening werden gestort, kon de eerste grote zending naar Sifoe ook contant worden betaald: € 285,15. De rest van de donaties werden nadat een bankrekening was verkregen door ons op die rekening gestort.

 

In cijfers zag 2018 er als volgt uit:

Inkomsten uit donaties:                                                   €             2.868,60

 

Uitgaven t.b.v. transport goederen naar Gambia:       €              1.226,15

Bankkosten *)                                                                    -                   30,82

 

Eindsaldo 31-12-2018 **)                                                  €              1.642,45

 

*) De eerste zes maanden werden geen bankkosten in rekening gebracht omdat wij als officiële stichting gebruik konden maken van een special regeling bij de ING-bank.

**) Eindsaldo is overgenomen van het afschrift van de bank, de bankkosten voor 2018 werden in Januari 2019 afgeboekt en moeten derhalve feitelijk van het eindsaldo worden afgetrokken.

 

Verzonden colli was circa 200. De goederen worden verzonden in oude bananendozen, soms is het noodzakelijk een afwijkende maat te versturen, hetgeen inhoudt dat hiervoor een andere prijs geldt dan de standaard prijs per doos die door de transporteur wordt gehanteerd. Doorgaans kostte de verzending gemiddeld € 6,25 per bananendoos (prijs varieert per transporteur en is afhankelijk van de kosten voor verscheping van een zeecontainer, welke kosten helaas ook regelmatig iets stijgen).

 

 

Financieel jaaroverzicht 2019.

 

In 2019 werden zoals in het voorgaande jaar een aantal contante donaties via privé-rekening overgemaakt naar de rekening van de Stichting. Daarnaast werd vooral gebruik gemaakt van de mogelijkheid geld via de automaat te storten (tot 10 maal gratis in één jaar).

 

In cijfers:

Inkomsten uit donaties:                                                   €             2.098,27

 

Uitgaven t.b.v. transport naar Gambia:                        €             1.514,55

Bankkosten (excl. December)                                         -                 122,22

Hosting website                                                                -                   10,39

 

Eindsaldo 31-12-2019                                                       €             2.062,74

 

 

Het aantal verzonden colli in 2019 bedroeg ongeveer 250 (zie opmerking bij 2018).

 

Bestuursleden ontvangen tot heden geen vergoedingen, zij doen hun werkzaamheden geheel belangeloos. Uit bovenstaande moge blijken dat alle donaties primair worden besteed aan de verscheping van de goederen, een tweede post houdt de bankkosten en de webhosting in.

De Stichting heeft ten doel: het inzamelen, verzenden en verdelen van hulpgoederen (uitsluitend steun in materiële vorm, geen financiële steun) voor kinderen tot circa vijftien (15) - jaar in het dorp Sifoe (Gambia).

 

De Stichting tracht haar doel te bereiken door het verrichten van alle verdere handelingen, dien met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Hiertoe behoren onder meer (het organiseren van) inzamelingsacties voor hulpgoederen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting heeft een driehoofdig bestuur:

J. van Poppel, voorzitter,

N. van Poppel, secretaris/penningmeester,

E. Bovendeert, bestuurslid.

 

Het beleidsplan voorziet erin dat de bestuursleden zich kwijten van haar taken in Nederland, zijnde het actief inzamelen van goederen en het werven van donaties, alsmede het verpakken en doen verzenden van de goederen.

In het dorp Sifoe worden de goederen verdeeld aan de doelgroep door Roland Hudson en Maimuna Sambou.